d BoD:s undersökning i egenutgivning 2019 är avslutad.